top of page

Memorandum o spolupráci, podpísané 24. mája 2022, medzi Košickým klastrom nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) prispeje k rozvoju Košíc ako centra inovácií a digitalizácie. Spolupráca vedeckej infraštruktúry a súkromného sektora otvára dvere k priamej podpore vzniku nového priemyslu, ktorý pomôže k rastu životnej úrovne a HDP regiónu východného Slovenska.

„Oblasti pôsobenia CNIC sú nám blízke vďaka prienikom s naším strategickým smerovaním.
Vo svojej činnosti, okrem stáleho portfólia IKT služieb, sme sa taktiež zamerali na inovácie s
cieľom rozvíjať budúce produkty a služby. V minulom roku sme sa pomocou rozšírenej reality
úspešne realizovali v oblasti zdravotníckej starostlivosti v interaktívno-expozičnej terapii.
Naďalej chceme investovať do oblastí virtuálnej a rozšírenej reality či iných inovatívnych
projektov v oblasti zdravia, životného prostredia alebo smart cities. Tešíme sa na nové
projekty a veríme, že naša spolupráca bude prínosom pre komunitu,“ povedal Andreas Truls
z DT ITSO SK.

Rast konkurencieschopnosti regiónu je priamo podmienený technologickým inovovaním.
Práve podstata ďalšieho progresu bola počas podpisu memoranda o spolupráci niekoľkokrát
spomenutá. Jej podstata tkvie v umiestnení a využívaní technológie superpočítača v meste
Košice, ktorý by dopomohol k spracovaniu dát nevyhnutne dôležitých pre ich ďalšiu analýzu
nielen v centrách CNIC.

„Spolupráca s vyspelými technologickými spoločnosťami, akou je DT ITSO SK, je pre CNIC
veľmi dôležitá. Bez podobných reálnych a efektívnych spoluprác by bol projekt CNIC iba
projektom o základnej vede, bez akéhokoľvek ekonomického a spoločenského dopadu. Náš
partner DT ITSO SK pôsobí v našom regióne už dlhodobo a svojou činnosťou dokázal
priniesť nielen ekonomický benefit, ale zanecháva aj výraznú stopu v spoluprácach s našimi
univerzitami. Som preto presvedčený o tom, že podpis memoranda medzi CNIC a Deutsche
Telekom It Solutions Slovakia, ktoré pre nás znamená mimoriadnu poctu, nie je len formálna
zdvorilostná udalosť, ale že má svoj hlboký význam a povedie k výsledkom, ktoré prinesú
nášmu mestu a kraju ďalší ekonomický a sociálny rozvoj,“ uviedol po podpise memoranda
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC.

Nejedná sa o prvú spoluprácu CNIC s DT ITSO SK, keďže košický klaster, ako koordinátor
medzinárodného konzorcia, rozbehol iniciatívu HUBs4us aj s Deutsche Telekom IT &
Telecommunications, Health Cluster Portugal (PT), spoločnosťou Tachyum (USA/SR),
Univerzitou Karlovou/BIOCEV (CZ) a PlusValue Cloud (IT) ako lídrami v integrácii nových
technológií a vedeckých kapacít určujúcich trendy aktuálnej 4. priemyselnej revolúcie (4IR).

CONTACT US

Thanks for submitting!

ADRESS

Street 00/0
Košice 000 00
Slovak republic

Tel.: +421 00 000 0000
+421 900 000 000
info@cnic.sk
www.CNIC.sk

IČO: 0000000000

IČ DPH: SK000000000
DIČ: 0000000000

FOLLOW US

  • LinkedIn

© 2022 CNIC All Rights Reserved.

bottom of page