top of page

Projekty

We are a team of branding and visual experts that develops brand identities for companies and entrepreneurs. Our passion is storytelling and design, and we thrive off creating distinct and compelling visual identities that bring brands to life. Take a look at some of our.

Funkčný dizajn značky a koncepčná vizuálna identita dajú vášmu produktu alebo spoločnosti výraz a emóciu, ktoré u cielovej skupiny pomôžu vzbudiť pocit dôvery a lojality.

 

Logo, tvar, farebnosť, písmo, ilustrácia a fotografia sú vizuálne nástroje, ktorých vhodné a estetické použitie robí značku jasne identifikovateľnou a rozlíšiteľnou, v súčasnom vizuálne exponovanom verejnom priestore alebo v on line svete. 

bottom of page