top of page

INŠPIROVANÍ TECHNOLÓGIAMI,
ORIENTOVANÍ NA ČLOVEKA

Anchor 1

Košický klaster nového priemyslu (CNIC) je združenie právnických osôb z verejného a súkromného sektora, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového, na znalostiach založeného priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko.

NOVINKY

Juhokórejský think tank v CNIC

Use this space to tell people more about what you do or a featured service.

Riaditeľka ekonomickej divízie taipejskej reprezentačnej kancelárie navštívila CNIC

Use this space to tell people more about what you do or a featured service.

01 (1).png

Rozhovor s Pavlom Miškovským v denníku SME

Use this space to tell people more about what you do or a featured service.

Marko-Erd.jpg

Veda, inovácie, priemysel

Use this space to tell people more about what you do or a featured service.

Image20-2.png
  • CENTRUM INTERDISCIPLINÁRNYCH BIOVIED (CIB)
    MATERIÁLOVÉ A BIOMEDICÍNSKE TECHNOLÓGIE CIB je interdisciplinárne vedecko-technologické centrum zaoberajúce sa výskumom orientovaným na prieniky biológie, chémie, fyziky, matematiky a informatiky a prenosom vedeckých poznatkov do praxe. Hlavným poslaním CIB je realizácia vysokokvalitného základného výskumu v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a životného prostredia. Na to je naviazaný vývoj nových technológií a inovácií pre diagnostiku a liečbu závažných ochorení, ako aj pre analýzu životného prostredia a aplikácia najnovších vedeckých poznatkov v hospodárskej praxi a vo vzdelávaní. Zameranie výskumu a aplikácie: 1. Nanomedicína Vývoj selektívnych nanotransportných systémov pre cielený transport protinádorových a antimikrobiálnych/antivírusových liečiv Fotodynamická terapia (PDT) 2. Proteínové inžinierstvo – výskum a vývoj proteínov s biotechnologickým a farmaceutickým významom Vývoj proteínov/enzýmov s významom pre biotechnologické (napr. dehalogenázy) a farmaceutické (napr. trombolytiká) aplikácie Vývoj peptidov na blokovanie interakcie medzi receptormi hostiteľskej bunky a vírusovým antigénom 3. Starnutie Starnutie a oxidačný stres Starnutie a choroby vyplývajúce z nesprávneho zbaľovania proteínov 4. Progresívne technológie na analýzu a ochranu životného prostredia Vývoj spoľahlivých a citlivých metód detekcie veľmi nízkych koncentrácií liečiv v biologickom prostredí a tiež látok znečisťujúcich životné prostredie vo vode a potravinách – výskum v tejto oblasti je úzko koordinovaný s činnosťou start-upu SAFTRA photonics s.r.o., ktorý v roku 2017 získal dôležitý medzinárodný grant v rámci programu MSP – H2020. Tento projekt sa zameriava na vývoj a optimalizáciu nanočipu na detekciu nízkych koncentrácií organochloridových pesticídov vo vode a potravinách. Medzinárodná spolupráca CIB: Hlavnou ambíciou tímu CIB je potvrdiť kvalitu vedy v uvedených výskumných oblastiach získaním prestížnych medzinárodných grantov (v blízkej budúcnosti najmä v rámci programov Horizon Europe). Túto ambíciu podporuje reálna spolupráca a spoločné projekty tímov CIB s prestížnymi zahraničnými partnermi akými sú University of Zürich (Švajčiarsko), EPFL Lausanne (Švajčiarsko), Technical University of Munich (Nemecko), IEM CSIC Madrid (Španielsko), University of Pierre et Marie Curie, Paris (Francúzsko), Masarykova Univerzita, Brno (Česká republika), CEITEC Brno (Česká republika), Univerzita Karlova, Praha (Česká republika). Táto sieť medzinárodnej spolupráce tvorí mimoriadne silnú základňu pre zvyšovanie kvality základného výskumu a ďalšie uplatnenie získaných výsledkov v high-tech priemysle. Členstvo v medzinárodných vedeckých infraštruktúrach: Európska výskumná infraštruktúra pre zobrazovanie – Euro-BioImaging (EUBI) www.eurobioimaging.eu ponúka individuálnym používateľom otvorený prístup k širokej škále moderných technológií v oblasti biológie a medicíny. EuBI sa skladá z 29 geograficky distribuovaných „uzlov“ (špecializovaných zobrazovacích laboratórií), ktoré poskytujú granty na ich použitie vedcom z celého sveta. V súčasnosti môžu vedci požiadať o experimenty na 36 pôvodných technológiách (CIB ako jeden z uzlov EuBI ponúka originálne laboratórium pre optickú mikroskopiu). Kľúčové osobnosti: Pavol Miškovský, prof. RNDr., DrSc., Erik Sedlák, doc. RNDr., DrSc., Daniel Jancura, doc. Mgr., PhD., Gabriel Žoldák, doc. RNDr., PhD., Andrey Musatov, MUDr., DrSc., Mangesh Bhide, doc. MVDr., PhD., Juraj Pistl, prof. DVM., PhD., Dáša Čížková, doc. MVDr., DrSc.
  • CENTRUM TRANSLAČNEJ MEDICÍNY (CTM)
    MATERIÁLOVÉ A BIOMEDICÍNSKE TECHNOLÓGIE CIB je interdisciplinárne vedecko-technologické centrum zaoberajúce sa výskumom orientovaným na prieniky biológie, chémie, fyziky, matematiky a informatiky a prenosom vedeckých poznatkov do praxe. Hlavným poslaním CIB je realizácia vysokokvalitného základného výskumu v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a životného prostredia. Na to je naviazaný vývoj nových technológií a inovácií pre diagnostiku a liečbu závažných ochorení, ako aj pre analýzu životného prostredia a aplikácia najnovších vedeckých poznatkov v hospodárskej praxi a vo vzdelávaní. Zameranie výskumu a aplikácie: 1. Nanomedicína Vývoj selektívnych nanotransportných systémov pre cielený transport protinádorových a antimikrobiálnych/antivírusových liečiv Fotodynamická terapia (PDT) 2. Proteínové inžinierstvo – výskum a vývoj proteínov s biotechnologickým a farmaceutickým významom Vývoj proteínov/enzýmov s významom pre biotechnologické (napr. dehalogenázy) a farmaceutické (napr. trombolytiká) aplikácie Vývoj peptidov na blokovanie interakcie medzi receptormi hostiteľskej bunky a vírusovým antigénom 3. Starnutie Starnutie a oxidačný stres Starnutie a choroby vyplývajúce z nesprávneho zbaľovania proteínov 4. Progresívne technológie na analýzu a ochranu životného prostredia Vývoj spoľahlivých a citlivých metód detekcie veľmi nízkych koncentrácií liečiv v biologickom prostredí a tiež látok znečisťujúcich životné prostredie vo vode a potravinách – výskum v tejto oblasti je úzko koordinovaný s činnosťou start-upu SAFTRA photonics s.r.o., ktorý v roku 2017 získal dôležitý medzinárodný grant v rámci programu MSP – H2020. Tento projekt sa zameriava na vývoj a optimalizáciu nanočipu na detekciu nízkych koncentrácií organochloridových pesticídov vo vode a potravinách. Medzinárodná spolupráca CIB: Hlavnou ambíciou tímu CIB je potvrdiť kvalitu vedy v uvedených výskumných oblastiach získaním prestížnych medzinárodných grantov (v blízkej budúcnosti najmä v rámci programov Horizon Europe). Túto ambíciu podporuje reálna spolupráca a spoločné projekty tímov CIB s prestížnymi zahraničnými partnermi akými sú University of Zürich (Švajčiarsko), EPFL Lausanne (Švajčiarsko), Technical University of Munich (Nemecko), IEM CSIC Madrid (Španielsko), University of Pierre et Marie Curie, Paris (Francúzsko), Masarykova Univerzita, Brno (Česká republika), CEITEC Brno (Česká republika), Univerzita Karlova, Praha (Česká republika). Táto sieť medzinárodnej spolupráce tvorí mimoriadne silnú základňu pre zvyšovanie kvality základného výskumu a ďalšie uplatnenie získaných výsledkov v high-tech priemysle. Členstvo v medzinárodných vedeckých infraštruktúrach: Európska výskumná infraštruktúra pre zobrazovanie – Euro-BioImaging (EUBI) www.eurobioimaging.eu ponúka individuálnym používateľom otvorený prístup k širokej škále moderných technológií v oblasti biológie a medicíny. EuBI sa skladá z 29 geograficky distribuovaných „uzlov“ (špecializovaných zobrazovacích laboratórií), ktoré poskytujú granty na ich použitie vedcom z celého sveta. V súčasnosti môžu vedci požiadať o experimenty na 36 pôvodných technológiách (CIB ako jeden z uzlov EuBI ponúka originálne laboratórium pre optickú mikroskopiu). Kľúčové osobnosti: Pavol Miškovský, prof. RNDr., DrSc., Erik Sedlák, doc. RNDr., DrSc., Daniel Jancura, doc. Mgr., PhD., Gabriel Žoldák, doc. RNDr., PhD., Andrey Musatov, MUDr., DrSc., Mangesh Bhide, doc. MVDr., PhD., Juraj Pistl, prof. DVM., PhD., Dáša Čížková, doc. MVDr., DrSc.
  • CENTRUM PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV (CPM)
    MATERIÁLOVÉ A BIOMEDICÍNSKE TECHNOLÓGIE CIB je interdisciplinárne vedecko-technologické centrum zaoberajúce sa výskumom orientovaným na prieniky biológie, chémie, fyziky, matematiky a informatiky a prenosom vedeckých poznatkov do praxe. Hlavným poslaním CIB je realizácia vysokokvalitného základného výskumu v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a životného prostredia. Na to je naviazaný vývoj nových technológií a inovácií pre diagnostiku a liečbu závažných ochorení, ako aj pre analýzu životného prostredia a aplikácia najnovších vedeckých poznatkov v hospodárskej praxi a vo vzdelávaní. Zameranie výskumu a aplikácie: 1. Nanomedicína Vývoj selektívnych nanotransportných systémov pre cielený transport protinádorových a antimikrobiálnych/antivírusových liečiv Fotodynamická terapia (PDT) 2. Proteínové inžinierstvo – výskum a vývoj proteínov s biotechnologickým a farmaceutickým významom Vývoj proteínov/enzýmov s významom pre biotechnologické (napr. dehalogenázy) a farmaceutické (napr. trombolytiká) aplikácie Vývoj peptidov na blokovanie interakcie medzi receptormi hostiteľskej bunky a vírusovým antigénom 3. Starnutie Starnutie a oxidačný stres Starnutie a choroby vyplývajúce z nesprávneho zbaľovania proteínov 4. Progresívne technológie na analýzu a ochranu životného prostredia Vývoj spoľahlivých a citlivých metód detekcie veľmi nízkych koncentrácií liečiv v biologickom prostredí a tiež látok znečisťujúcich životné prostredie vo vode a potravinách – výskum v tejto oblasti je úzko koordinovaný s činnosťou start-upu SAFTRA photonics s.r.o., ktorý v roku 2017 získal dôležitý medzinárodný grant v rámci programu MSP – H2020. Tento projekt sa zameriava na vývoj a optimalizáciu nanočipu na detekciu nízkych koncentrácií organochloridových pesticídov vo vode a potravinách. Medzinárodná spolupráca CIB: Hlavnou ambíciou tímu CIB je potvrdiť kvalitu vedy v uvedených výskumných oblastiach získaním prestížnych medzinárodných grantov (v blízkej budúcnosti najmä v rámci programov Horizon Europe). Túto ambíciu podporuje reálna spolupráca a spoločné projekty tímov CIB s prestížnymi zahraničnými partnermi akými sú University of Zürich (Švajčiarsko), EPFL Lausanne (Švajčiarsko), Technical University of Munich (Nemecko), IEM CSIC Madrid (Španielsko), University of Pierre et Marie Curie, Paris (Francúzsko), Masarykova Univerzita, Brno (Česká republika), CEITEC Brno (Česká republika), Univerzita Karlova, Praha (Česká republika). Táto sieť medzinárodnej spolupráce tvorí mimoriadne silnú základňu pre zvyšovanie kvality základného výskumu a ďalšie uplatnenie získaných výsledkov v high-tech priemysle. Členstvo v medzinárodných vedeckých infraštruktúrach: Európska výskumná infraštruktúra pre zobrazovanie – Euro-BioImaging (EUBI) www.eurobioimaging.eu ponúka individuálnym používateľom otvorený prístup k širokej škále moderných technológií v oblasti biológie a medicíny. EuBI sa skladá z 29 geograficky distribuovaných „uzlov“ (špecializovaných zobrazovacích laboratórií), ktoré poskytujú granty na ich použitie vedcom z celého sveta. V súčasnosti môžu vedci požiadať o experimenty na 36 pôvodných technológiách (CIB ako jeden z uzlov EuBI ponúka originálne laboratórium pre optickú mikroskopiu). Kľúčové osobnosti: Pavol Miškovský, prof. RNDr., DrSc., Erik Sedlák, doc. RNDr., DrSc., Daniel Jancura, doc. Mgr., PhD., Gabriel Žoldák, doc. RNDr., PhD., Andrey Musatov, MUDr., DrSc., Mangesh Bhide, doc. MVDr., PhD., Juraj Pistl, prof. DVM., PhD., Dáša Čížková, doc. MVDr., DrSc.

NOVINKY

About us

Cassovia New Industry Cluster is an association of legalentities from the public and private sector, the main goal of which is to create new industry in the region of eastern Slovakia with an impact on the country as a whole.

Focus

The focus of the CNIC project on biomedical research, advanced materials, green and clean technologies, quantum and information technologies, is in a very good agreement with the research programs and initiatives of the European Research Area (ERA) embodied in the Horizon 2020/Horizon Europe programs. The project is closely linked to all three pillars of ERA – Excellent Science, Industry Leadership, and Societal Challenges.

CONTACT US

Thanks for submitting!

ADRESS

Street 00/0
Košice 000 00
Slovak republic

Tel.: +421 00 000 0000
+421 900 000 000
info@cnic.sk
www.CNIC.sk

IČO: 0000000000

IČ DPH: SK000000000
DIČ: 0000000000

FOLLOW US

  • LinkedIn

© 2022 CNIC All Rights Reserved.

bottom of page